ජාතික විශ්‍රාමික දින පණිවුඩය

විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් ඔස්සේ දැයක් උදෙසා කැපවීම් කොට ඉසිඹු ලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් වූ දිනය අද වුවද අප ගෙවන සෑම දිනයක්ම එකී මෙහෙවරයෙන් පෝෂිත වූ දිනයන් ය.

ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ සමස්තයක්ව විශ්‍රාමික ඔබ ද පීඩාවට පත්ව ඇත. එසේ වුවද ස්ථාවර මාසික විශ්‍රාම වැටුපකට හිමිකම් කියන ඔබ රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාම ක්‍රමය කළමනාකරණය වන ආකාරය හා එහි ශක්තිමත් පැවැත්ම හේතුවෙන් සුරක්ෂිත බව අපගේ විශ්වාසයයි. රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය තුළ විශ්‍රාමිකයින් පමණක් නොව ඔවුන්ගේ පසු ප්‍රතිලාභ හිමිවන උරුමකරුවන්ද ආර්ථිකමය වශයෙන් සුරක්ෂිතය.

මේ මොහොත වන විට රාජ්‍ය සේවයෙන් ඉසිඹු ලබන 694,000 කට අධික සක්‍රීය විශ්‍රාමිකයන්ගේ සමාජ ආර්ථික සුභ සාධනය උදෙසා රජය වසරකට රුපියල් බිලියන 418 ඉක්මවූ මුදලක් වෙන් කරනු ලබයි. පසුගිය වසර පහ තුළ රාජ්‍ය වියදමෙන් 10% ත් 12% ත් අතර ප්‍රමාණයක් රජය වෙන් කරනු ලැබුවේ රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාම වැටුප් නියමිත පරිදි ගෙවීම වෙනුවෙනි.

රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස සිදු කළ මැදිහත්වීම තුළ පමා වූ විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂික ගෙවීම යථා පරිදි සිදු කිරීමට කටයුතු යෙදීමටත් ’සත්කාර පියස’ දිස්ත්‍රික් මට්ටම වෙත විමධ්‍යගත කිරීමේ සමාරම්භය සනිටුහන් කිරීමටත් හැකිවීම වැදගත් පියවරකි.‍

ඔබ දැන් සම්පූර්ණ විශ්‍රාම සුවයෙන් සිටින්නට පුළුවන. වෙනයම් හැකි වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයක නියැළී සිටින්නට පුළුවන.රාජ්‍ය සේවයේ වසර ගණනාවක අත්දැකීම්, පරිචය සහ ඔබ ජිවීත කාලය පුරාම වැඩිදියුණු කරගත් යහපත් ආකල්ප රටේ මතු පරපුර වෙනුවෙන් දායාද කරමින් තවදුරටත් සක්‍රීය පුරවැසියකු ලෙස සමාජ ප්‍රගමනයට දායක වනු දැකීම අපගේ අභිලාෂයයි.

ඔබ සැමට නිදහස් නිවහල් සුවබර විශ්‍රාම දිවියක් පතමි.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන (පා.ම)
අග්‍රාමාත්‍ය
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය

2023 ඔක්තෝම්බර් 09 දින