• Sinhala
 • Tamil
 • Home Biography Circulars Services Grievances FB Twitter Contact
  

  News

  ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ පක්ෂ නායකයෝ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වෙති

  කොවිඩ් වසංගතය පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ පක්ෂ නායකයෝ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (11) දින පස්වරුවේ අරලියගහ මන්දිරයේ දී රැස්වූහ.
  .. MORE >> Wednesday 12th of May 2021


  ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ජාත්‍යන්තර හෙද දින පණිවුඩය

  හෙද සේවයේ නිර්මාතෘවරිය ෆ්ලොරන්ස් නයිටිංගේල් මැතිනියගේ ජන්ම දිනයට සමඟාමීව සෑම වර්ෂයකම මැයි 12වැනිදා සමරනු ලබන ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය වෙනුවෙන් සුභාශිංසන පළ කරනුයේ ඉමහත් සතුටිනි.

  ලොව විශාලතම සෞඛ්‍ය බලකාය ලෙස හෙද හෙදියන් මෙම දුෂ්කරම කාල වකවානුවේ ලොව පුරා ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටුකර කාර්.. MORE >> Wednesday 12th of May 2021


  අඩු අදායම්ලාභින් සහ මධ්‍යම පාන්තිකයින් වැඩි පිරිසකට නිවාස ලබාදෙන්නැයි අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස්

  අඩු අදායම්ලාභින් සහ මධ්‍යම පාන්තිකයින් වැඩි පිරිසකට නිවාස ලබාදීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නැයි ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (11) දින පස්වරුවේ අරලියගහ මන්දිරයේ දී ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස් දුන්නේය.

  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සමඟ පැවති ස.. MORE >> Tuesday 11th of May 2021


  

  Biography

  Mahinda Rajapaksa was the 5th President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. His election for a second term of office in the Presidential Election, held on January 26, 2010, saw the Sri Lankan electorate recognising him as the national leader who liberated the country from the terrorism of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), and set the country on the path to peace, stronger democracy and rapid economic development. The re-election of Mahinda Rajapaksa took place in the first nationwide election held after the defeat of the LTTE in May in 2009, and the first where people from all parts of the country were free to participate in elections after more than two decades.

  The Early Years

  Mahinda Rajapaksa, the second son in a family of six brothers and three sisters, was born in Weeraketiya in Sri Lanka’s Deep South, on November 18, 1945, and was brought up from his early years in keeping with Sinhala-Buddhist traditions. Family tradition was also seen with his first schooling at Richmond College, in the southern city of Galle, where his father D.A. Rajapaksa, uncle, and cousins who also entered politics, were first schooled. His education was later shifted to Nalanda College and Thurstan College in Colombo. He later studied law at the Colombo Law College, and qualified as an Attorney-at-Law.

  Mahinda Rajapaksa was 24 years when first elected to Parliament as an SLFP member from the Beliatta electorate in 1970. He was then the youngest Member of Parliament and represented the same electorate his father did. He practiced law mainly in the southern town of Tangalle, from 1977 to 1994, which kept him closely in touch with the people and their needs, and also the development needs of the southern region, until his appointment as a Minister in 1994. After losing his parliamentary seat in 1977, he regained it in the parliamentary election that followed in 1989. He was re-elected to Parliament from the Hambantota District under proportional representation, and held that position until his election as Executive President in November 2005.

  Loyalty and Politics

  Loyalty to principle and party has been the hallmark of Mahinda Rajapaksa’s political philosophy. In this, he followed the example set by his father, especially in the loyalty he showed to the Sri Lanka Freedom Party (SLFP), which he helped found and to the late S.W.R.D. Bandaranaike and Mrs. Sirimavo Bandaranaike whose leadership and politics he accepted, and was deeply loyal to Mrs. Bandaranaike and the SLFP, the leader and party that brought him to Parliament. His loyalty to the SLFP, which was responsible for the ups and downs in his politics, just like his father’s, has kept him with the party from the time he was a youth activist and throughout his political life as a Member of Parliament, Cabinet Minister, Leader of the Opposition, Prime Minister and as the country’s President.

  The Presidency

  Mahinda Rajapaksa had no sudden rise to the Presidency of Sri Lanka. He came through many decades of service to the people, demonstrating an unfailing loyalty to his political party and its leadership, and boldly facing the rough and tumble of politics.

  Mahinda Rajapaksa won the Presidency of Sri Lanka on a wide-ranging policy, which was largely people-oriented and was laid out in the “Mahinda Chinthana” – The Concepts of Mahinda – which promised, among others, the defeat of terrorism and the advance of democracy . It also offered social democratic approaches to economic and social issues, the continuance of social welfare policies such as free education and free health, an end to privatisation of the State sector, a huge commitment to infrastructure development, strengthening of the rural sector of the economy, protection of the environment and the upholding of traditional values such as the humane treatment of animals.

  Family

  Mahinda Rajapaksa is married to Shiranthi Wickremasinghe Rajapaksa and they have three sons: Namal, Yoshitha and Rohitha.

  

  Downloads - Circulars

  උද්ගත වී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය නිසා පීඩාවට පත්වූ පවුල්වලට සහ නිරෝධායනයට යොමු කළ පවුල්වලට සහන සැලසීම - PTF/03/2020(VII) Downloads
  PTF/03/2020(vi) - උද්ගත වී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා පීඩාවට පත් වූ පවුල්වලට සහ නිරෝධායනයට යොමු කළ පවුල්වලට සහන සැලසීම Downloads
  Payment of Rs.5000/- to the families affected by the Covid-19 catastrophic situation Downloads
  ’ගම සමඟ පිළිසඳරක් තුළින් වැඩ සමඟ යළි ගමට - 2021 අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම’ ජාතික සම්බන්ධීකරණ අනුකමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ අනුකමිටු රැස්වීම් Downloads
  “ගම සමඟ පිළිසඳරක් තුළින් වැඩ සමඟ යළි ගමට” – 2021 අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම ජාතික සම්බන්ධීකරණ අනු කමිටු Downloads
  ගම සමඟ පිළිසඳරක් තුළින් වැඩ සමඟ යළි ගමට – 2021 අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ අනු කමිටු Downloads
  උද්ගත වී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු.5000/-ක දීමනාවක් ගෙවීම - PTF/03/2020(V) Downloads
  ගෘහ ආර්ථිකය සහ පෝෂණය වැඩිදියුණු කර පවුල් ඒකක සවිබල ගැන්වීමේ ජාතික වැඩසටහන Downloads
  ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නඟාසිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහන - අමාත්‍යාංශ සංවර්ධන යෝජනා / ප්‍රගති සමාලෝචන පත්‍රිකාව Downloads
  ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගාසිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහන Downloads
  PTF/03(iv) - උද්ගතවී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම Downloads
  PTF/03(iii) - උද්ගතවී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම Downloads
  PTF/03(ii) - උද්ගතවී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම Downloads
  PTF/03(i) - උද්ගතවී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම Downloads
  PTF/03 - උද්ගතවී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම Downloads
  PTF/02 - ආහාර, ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර කඩිනමින් නිකුත් කිරීම. Downloads
  PTF/01 - අත්‍යාවශ්‍ය මහජන සේවාවන් අඛණ්ඩව සැපයීම මෙහෙයවීම, සම්බන්ධීකරණය හා පසු විපරම පිණිස වූ ජාතික වැඩසටහන Downloads
  

  Downloads - Guidelines

  OPERATIONAL GUIDELINES ON PREPAREDNESS AND RESPONSE FOR COVID-19 OUTBREAK FOR WORK SETTINGS Downloads
  Getting Sri Lankan Industrial Workplace Ready for COVID 19 Downloads
  Food Based Dietary Guidelines for Sri Lankans Downloads  

  Submission of Public Grievances, Complaints and Comments.

  Your feedback will help us to serve you better.

  Director (Public Relations)
  Prime Minister's Office
  58, Sir Earnest De Silva Mawatha, Colombo 07.
  TEL:  (+94) 112 574 411

   
   
   
   
   
   

   
   
   

  Contact

  Prime Minister's Office
  No: 58, Sir Ernest De Silva Mawatha,
  Colombo 07.
  Sri Lanka.

    Tel : +94 (112) 575317/18
    Tel : +94 (112) 370737/38
    mail : info@pmoffice.gov.lk
    Fax : +94 (112) 575310
    Fax : +94 (112) 574143