අග්‍රාමාත්‍යතුමා ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට හා තංගල්ල ශාඛා පරිශ්‍රයට මුල්ගල තබයි

ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුවේ (RDB) හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය සහ තංගල්ල ශාඛා පරිශ්‍රය ඉදිකිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (07) පෙරවරුවේ මුල්ගල තැබුවේය.
දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය සංවර්ධන බැංකුව ලෙස ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුව සිය ගණුදෙනුකාර භවතුන්ට වඩාත් පහසුකම් සහිත සේවාවක් සැපයීමේ අරමුණෙන් නව බැංකු පරිශ්‍රය ඉදිකරයි.
සමෘද්ධි,ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතාගේ ආරාධනයෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමා මුල්ගල තබන අවස්ථාවට එක්විය.
නව බැංකු පරිශ්‍රය තංගල්ල බෙලිඅත්ත මාර්ගයට මුහුණ ලා ඉදිවෙයි.
මෙම අවස්ථාවට තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්වන ශෙහාන් සේමසිංහ, ඩී.වී. චානක,තේනුක විදානගමගේ, ජානක වක්කුඹුර, ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති මහින්ද සාලිය,සාමාන්‍යාධිකාරී/ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී දමිතා කුමාරි රත්නායක මහත්ම මහත්මීහු ඇතුළු ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන බැංකුවේ කාර්ය මණ්ඩලය හා ගණුදෙනුකරුවෝ පිරිසක් එක්ව සිටියහ.